O nas

timeline

PKBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – (PKBI) działa od 2011 roku. Założycielami firmy są partnerzy spółki Mariusz Pikus i Piotr Adamski. Pracownia jest w pełni skomputeryzowana, a opracowane przez nas projekty powstają przy wykorzystaniu programów komputerowych wspomagania projektowania oraz modelowania przestrzennego MES. Firma posiada polisę ubezpieczeniową na sumę 8.000.000 zł w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu wykonywania zawodu projektanta. Współpracujemy z wieloma pracowniami architektonicznymi, firmami wykonawczymi, a także z kadrą naukową Zakładu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej.

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 • Projektowanie konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu przestrzennych modeli obliczeniowych w programach MES
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej w programach graficznych 2D oraz 3D
 • Weryfikacja Projektów Konstrukcyjnych
 • Doradztwo techniczne
 • Opinie i ekspertyzy techniczne
 • Koordynacja realizacji obiektów
 • Nadzory budowlane
 • Kierowanie robotami budowlanymi

Zespół

Mariusz Pikus

 • od 2000 roku mgr inż. budownictwa lądowego– Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • 2005 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr MAZ/0082/PWOK/05
 • Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – numer ewidencyjny MAZ/BO/0800/05;
 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji od 1997 roku. Przebieg kariery zawodowej:
 • 1997 – 2004 BWL Projekt, Warszawa – asystent projektanta
 • 2003 – 2006 Warbud S.A., Warszawa – inżynier budowy
 • 2006 – 2010 Arbo Projekt, Warszawa – projektant
Zwiń

Piotr Adamski

 • od 2002 roku mgr inż. budownictwa lądowego– Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • 2006 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr LUB/0039/POOK/06
 • Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – numer ewidencyjny LUB/BO/0409/06;
 • 2011 MBA dla Inżynierów Uniwersytet im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Członek Założyciel Stowarzyszenia „BIM dla polskiego budownictwa”.
 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji od 2001 roku.
 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji od 2001 roku. Przebieg kariery zawodowej:
 • 2001 – 2003 BWL Projekt, Warszawa – asystent projektanta
 • 2003 – 2004 ITB, Warszawa – inżynier specjalista
 • 2003 – 2006 Ulma Construccion, Warszawa – Kerownik Kontraktów
 • 2006 – 2008 News Outdoor Poland, Warszawa – Koordynator Projektów
 • 2008 – 2011 Hydroprojekt, Warszawa– Kierownik Pracowni Projektowej, Starszy projektant
Zwiń
12
Liczba projektantów
33
Liczba asystentów
Zespoły współpracujące
Piotr Adamski
Mariusz Pikus

Realizacje

Klienci

Kontakt

PKBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Telefon

(+48 22) 616 43 13; (+48 22) 813 99 67

E-mail

biuro@pkbi.pl

Adres

ul. Ostrobramska 91

04-118 Warszawa

BUDOWNICTWO BIUROWEBUDOWNICTWO MIESZKANIOWEBUDOWNICTWO USŁUGOWE