Profil Działalności

  • Projektowanie konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu przestrzennych modeli w programach MES,
  • Weryfikacja projektów konstrukcyjnych,
  • Doradztwo techniczne,
  • Opinie techniczne
  • Koordynacja realizacji obiektów,
  • Nadzory budowlane,
  • Optymalizacja konstrukcji pod względem kosztów,
  • Kierowanie robotami budowlanymi

Kim jesteśmy


PKBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. działa od 2011r.

Twórcy i założyciele spółki Mariusz Pikus i Piotr Adamski

kontynuują wcześniejsze działania projektowe prowadzone

przez pracownie:

  • Pikus Konstrukcje Budowlane
  • YARDO
Dowiedz się więcej